Điều khoản sử dụng

 1. Chấp Nhận
  Khi sử dụng professionefitness.com, bạn đồng ý với các điều khoản này.
 2. Nội Dung
  Bạn không được đăng tải nội dung có hại, bất hợp pháp hoặc gây khó chịu.
  Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm các điều khoản này.
 3. Sở Hữu Trí Tuệ
  Tất cả nội dung trên professionefitness.com được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  Bạn không được phép sao chép, phân phối hoặc chỉnh sửa nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép.
 4. Liên Kết Đến Các Trang Ngoại
  Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài cho sự tiện lợi của bạn.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành bảo mật của họ.
 5. Giới Hạn Trách Nhiệm
  Chúng tôi cố gắng để đảm bảo tính chính xác, nhưng sai sót có thể xảy ra.
  professionefitness.com được cung cấp “như là”, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.
 6. Thay Đổi Điều Khoản
  Hãy kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi.